Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tijdens het eerste gesprek noteer ik je BSN (burgerservicenummer) en controleer ik je legitimatie. Neem dus een geldig legitimatiebewijs en je BSN mee. 

 • Als je een afspraak wilt afzeggen/verplaatsen, kan dit natuurlijk. Wel moet je dit minimaal 24 uur van tevoren doen. Je kan me hierover bellen, de voicemail inspreken, sms’en, whatsappen of e-mailen. Zeg je je afspraak niet (op tijd) af, dan breng ik de kosten voor de geplande tijd voor 100% in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
 • De betalingstermijn van facturen is 14 dagen, daarna krijg je een betalingsherinnering. Als je na die herinnering niet betaalt, ga ik over tot incasso. De kosten die hieruit voortkomen zijn ten laste van jou. 
 • Voor elk pakket geldt: 
 1. je betaalt vooraf,
 2. het pakket is een half jaar geldig,
 3. een pakket is niet overdraagbaar,
 4. ongebruikt tegoed wordt niet teruggestort tenzij de beslissing om de begeleiding af te sluiten bij mij ligt.
 • Mijn adviezen aan jou zijn resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. Of je kunt afvallen hangt af van veel factoren, waaronder je eigen inzet en je fysieke (on)mogelijkheden. Ik (diëtist) sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door mij verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 • Wanneer je een afspraak maakt bij Eigenwijs Afvallen, ga je akkoord met deze voorwaarden.


Wkkgz-verplichting klachtregeling

Je komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik je als diëtist graag bieden en ik doe er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als klant onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met mij. Ik ga ervan uit dat we een eventuele klacht samen tot ieders tevredenheid kunnen oplossen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen. Ik ben als zorgverlener ingeschreven bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Je kunt bij mij meer informatie hierover krijgen.


Privacyverklaring Eigenwijs Afvallen 

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is dit vastgelegd in de AVG. Wanneer je bij mij onder begeleiding bent, heb ik gegevens van je nodig. Deze verstrek je via telefoon, per e-mail en/of persoonlijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam zorgverzekering
 • Bepaalde relevante medische gegevens

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden en om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen verstrekken. Daarnaast noteer ik je gewichtsverloop, met als doel evaluatie van de begeleiding.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden en gebruik ze niet voor commerciële doeleinden. De gegevens bewaar ik tot 15 jaar na afsluiting van de begeleiding.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Dien hiervoor een verzoek in per e-mail, we maken dan een afspraak omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is.

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch de indruk hebben dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder je toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met me op.  

Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.