Verwijzing en vergoeding

Vergoeding

Misschien is er voor jou wel een vergoeding van je zorgverzekeraar voor de diëtist mogelijk. Vraag hiervoor de polisvoorwaarden na bij je zorgverzekeraar. 

Dieetadvisering valt onder het eigen risico. 

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en de vergoeding voor een contractvrije diëtist verschilt per verzekeraar. 

Je betaalt de behandelingen aan Eigenwijs Afvallen en je kunt daarna zelf de facturen declareren. Ook al weet je niet zeker of je het (deels) vergoed krijgt, het is wellicht de moeite waard het te proberen.


Verwijzing

Ik ben niet direct toegankelijk (DTD). Het kan zijn dat je zorgverzekeraar om een verwijzing vraagt. Kijk dit eventueel na in je polisvoorwaarden en vraag zo nodig om een verwijzing aan je (huis)arts voor de diëtist.