Eigenwijs Afvallen                                  coaching bij overgewicht en emotie-eten

 

Praktische informatie

In de tabbladen hiernaast vind je informatie over tarieven, verwijzing en vergoeding. 

Afspraak

Een afspraak vindt plaats in Houten of op afstand via Skype. We maken de afspraak in overleg, dit kan via het contactformulier, e-mail of telefonisch.

Voorwaarden

  • Tijdens het eerste gesprek noteer ik je BSN (burgerservicenummer) en controleer ik je legitimatie. Neem dus een geldig legitimatiebewijs en je BSN mee. 
  • Als je een afspraak wilt afzeggen/verplaatsen, kan dit natuurlijk. Wel moet je dit minimaal 24 uur van tevoren doen. Je kan me hierover bellen, de voicemail inspreken, sms’en, whatsappen of e-mailen. Zeg je je afspraak niet (op tijd) af, dan breng ik de kosten voor de geplande tijd voor 100% in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
  • De betalingstermijn van facturen is 14 dagen, daarna krijg je een betalingsherinnering. Als je na die herinnering niet betaalt, ga ik over tot incasso. De kosten die hieruit voortkomen zijn ten laste van jou. 
  • Mijn adviezen aan jou zijn resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. Of je kunt afvallen hangt af van veel factoren, waaronder je eigen inzet en je fysieke (on)mogelijkheden. Ik (diëtist) sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door mij verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Wkkgz-verplichting klachtregeling

Je komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik je als diëtist graag bieden en ik doe er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als klant onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met mij. Ik ga ervan uit dat we een eventuele klacht samen tot ieders tevredenheid kunnen oplossen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen. Ik ben als zorgverlener ingeschreven bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Je kunt bij mij meer informatie hierover krijgen.